Šestý smysl marketingu
CZ | EN

WiFi Marketing

Jeden ze způsobu proximity marketingu využívá dnes již velmi známou a masově rozšířenou technologii pro bezdrátový přenos dat – WiFi (Wireless LAN). S nástupem smartphonů a tabletů uživatelé stále více vyhledávají Free WiFi Hotspoty. Jejich dostupnost zákazníka vždy potěší a rád se na místo bude vracet. Poskytování Hotspotů lze však využít dokonce efektivněji, lze je využít jako moderní marketingové nástroje!

Free WiFi Hotspot

Takto se označuje místo, kde je možné se zdarma připojit k internetu. Setkáváme se s nimi v kavárnách, restauracích, nákupních centrech či na letištích. Pro připojení k internetu je uživatel nucen projít přes tzv. Landing page, kde zhlédne reklamní sdělení či provede požadovanou akci.
WiFi hotspot je poskytován pomocí speciálního vysílače a obsluhován prostřednictvím webové správy poskytující pokročilé marketingové nástroje. Webová správa umožňuje nastavit a naplánovat kampaně, vytvořit Landing page a zobrazovat statistiky. Její ovládání je designované s cílem maximální jednoduchosti.

V některých případech není dostupné připojení na internet a není tak možné motivovat uživatele rychlým bezplatným připojením. Použití WiFi marketingu má v takovém případě podobné využití jako Bluetooth marketing a používá se tak většinou na místech jako konference, veletrhy, na památkách a podobných místech, kde je hlavní motivací uživatele získání prémiového obsahu.

Obsah Landing page

Landing page funguje jako brána uživatele k internetu. Za průchod bránou je uživateli zpřístupněn internet. Protože návštěva landing page je hlavním momentem, kdy je možné uživatele oslovit, je důležité zvolit vhodný obsah. Nejčastěji se používá:

Zákazník může být vyzván k zadání své emailové adresy a potvrzení zájmu o zasílání vašeho newsletteru. V něm poté můžete zákazníky informovat o novinkách ve vaší nabídce či o slevových akcích. Získáte tak důležitý komunikační kanál.

Před připojením k internetu se zákazníkovi zobrazí vaše reklamní sdělení ať už ve formátu obrázku, nebo videa. Může být nastaven čas zobrazování, po jehož uplynutí je zákazníkovi umožněno připojení k internetu, nebo reklama může zmizet po jejím „odkliknutí“. Je také možné nastavit zobrazování více reklamních sdělení po sobě.

Marketingové kampaně na Facebooku i jiných sociálních sítích jsou mimořádně účinné, je však nutné mít na této síti silnou komunitu fanoušků. Tu je možné posílit také pomocí WiFi marketingu. Před přístupem k internetu může být uživatel vyzván ke sledování vašeho firemního kanálu. Vaše komunikace na sociálních sítích bude dnem ode dne efektivnější!

Statistiky

Poskytovateli Free WiFi Hotspotu jsou dostupné přehledné statistiky o počtu připojených uživatelů, době jejich připojení, četnosti jejich návštěv, pohybu mezi jednotlivými Hotspoty, souhrnná demografická data a způsoby reakce na marketingová sdělení. Veškeré statistické údaje jsou anonymní.

Kde a jak WiFi marketing použít?

Použití WiFi marketingu je velice podobné Bluetooth marketingu. I proto jsou tyto dva způsoby často poskytovány společně. Obecně platí, že nejlepší jsou místa, kde je:

  1. vysoký počet lidí a
  2. na místě se zdržují, nikam nespěchají a mají tak čas na použití svého mobilu

Vhodná místa tak jsou například: restaurace, kavárny, veletrhy a konference, zastávky, nádraží a letiště, úřady a kontaktní místa veřejné správy, ordinace, památky, galerie, musea.

Vzhledem k technickým vlastnostem a dosahu WiFi vysílače se rovněž doporučují místa, kde je co nejméně fyzických bariér, tedy co nejvíce volného prostranství a současně co nejmenší zahlcení radiového prostoru (čím méně WiFi poskytovatelů, tím lépe).
V praxi bohužel nebývají všechna místa ideální, a proto vždy doporučujeme doplnění bezdrátové kampaně viditelným označením WiFi zóny. K tomu se běžně používají roll-up stojany, světelné totemy nebo potisky podlah. Investice do označení přitom nebývá nákladná a nárůst zobrazení ve výsledcích kampaně je vždy značný. Výhodou viditelného označení je i možnost rozšíření kampaně o QR kódy a NFC marketing.