Šestý smysl marketingu
CZ | EN


Textová zpráva

Textové sdělení lze poskytovat několika způsoby. Jedním z nich je reklamní SMS zpráva, kterou lze cílit podle profilu požadovaného příjemce, nebo podle aktuálního výskytu telefonu. V prvním případě lze příjemce filtrovat podle věku, pohlaví, trvalého bydliště, objednaných mobilních služeb, nebo měsíční fakturace za tyto služby. Cílením podle aktuální polohy lze zprávy odesílat na mobilní telefony, které se vyskytují ve zvolené lokalitě. Oba způsoby lze kombinovat.
Další možností je textové sdělení poskytovat ve formátu .pdf , nebo .doc prostřednictvím Bluetooth marketingu.

obrázek sms marketingové zprávy