Šestý smysl marketingu
CZ | EN


Soutěž/loterie

Soutěže pomocí obrázku s výherním/nevýherním obsahem lze realizovat prostřednictvím Bluetooth, MMS zpráv, případně složitěji přes NFC a QR kódy. Další možností je SMS soutěž.

V případě Bluetooth, NFC a QR kódů se v nastavení Bluetooth jednotky, nebo serveru, na který odkazuje NFC tag / QR kód nastaví, aby například každý stý účastník obdržel výherní obsah. Odesílání výherního obsahu může být také náhodné. MMS a SMS soutěže se vyhodnocují na serveru, který zprávy zpracovává a je možné zde nastavit nepřeberné množství filtrů pro určení vítěze.

V případě SMS/MMS soutěží lze použít platební zprávy, takzvané Premium SMS. Provozovateli soutěže připadne částka ponížená o cenu běžné SMS a procentuální provizi operátora za transakci.

ilustrační obrázek soutěže